Plaatselijk Belang Opende

voor en door Opendenaren

Plaatselijk Belang Opende behartigt de belangen van Opendenaren en draagt bij aan een actieve gemeenschap. Dat doen we door goed te luisteren naar de wensen uit het dorp en actief samen te werken met onze inwoners. Daarnaast onderhouden we namens de inwoners van Opende contact met de Gemeente. 

We organiseren zelf activiteiten zoals de Sint Maartenoptocht, het Sinterklaasfeest en de Wandeltweedaagse. Samen met de Gemeente Westerkwartier organiseren we jaarlijks de dodenherdenking op het kerkhof. Verder maken we samen met Sociaal Werk De Schans het buurtbakkie mogelijk.

Buurtbakkie is om de week op woensdagmiddag in De Veste, een leuke en ongedwongen manier om in contact te komen met medepeenders. Ook geven we financiële steun aan initiatieven in het dorp. 

Heeft u een idee waarmee de leefbaarheid in Opende verder verbeterd kan worden? Neem dan contact op. Wij luisteren graag naar uw plan en kunnen helpen bij de verwezenlijking.   

Momenteel is ± 40% van de huishoudens in ons dorp lid van Plaatselijk Belang Opende. Hoe meer hoe beter! Samen kunnen we nog meer betekenen. Voor slechts € 5,00 per jaar draagt u uw steentje bij aan de leefbaarheid in ons dorp. Als lid wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. U heeft hier stemrecht en kunt meepraten over de nieuwste ontwikkelingen in het dorp.  

Via onze Facebook-pagina, Dorpskrant De Keuvelaar en website opendeonline.nl informeren wij de inwoners van Opende regelmatig over onze activiteiten. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit:
Anita de Boer, voorzitter 
Klara van der Velde, secretaris 
Sake de Haan, penningmeester 
Rudie van Houten 
Severina van der Molen 
(VACATURE) 

U kunt contact met ons opnemen per mail: plaatselijkbelangopende@home.nl