Rekenkamer adviseert over afvalbeleid Westerkwartier
Inzameling afval duur maar hoogwaardig

De kosten van afvalbeheer in de gemeente Westerkwartier liggen ongeveer 70% hoger dan in vergelijkbare gemeenten. De dienstverlening is wel hoogwaardiger dan in andere gemeenten. Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening. Meer dan de helft van de inwoners geeft het cijfer 8 of hoger. De aanbesteding bij de inzameling van gft- en restafval is goed verlopen. De aanbesteding van de broninzameling van acht afvalstromen is aanvankelijk mislukt. In 
het vervolgtraject is het toch op tijd gelukt om een inzamelcontract te krijgen voor een prijs die veel dichter aansluit bij een marktconforme prijs. Dit zijn enkele conclusies van het onderzoek van de Rekenkamer van de gemeente Westerkwartier naar het afvalbeleid.

De inzameling van huishoudelijk afval is één van de meest zichtbare vormen van gemeentelijke dienstverlening. Veranderingen leiden al snel tot reacties vanuit samenleving en politiek. Die veranderingen komen doordat veel gemeenten bezig zijn met de overgang naar een circulaire economie. In een circulaire economie is er geen afval meer. Afval is dan eigenlijk een grondstof om te hergebruiken. Voor Westerkwartier komt daarbij dat door de herindeling de afvalinzameling is geharmoniseerd. Dit heeft geleid tot vragen over de tarieven, de aanbesteding en de inzet van werknemers met een arbeidsbeperking. Dit was aanleiding voor de Rekenkamer om een onderzoek te doen naar de gemeentelijke afvalinzameling.

Het onderzoek is uitgevoerd door gespecialiseerd onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV. Een inwoners-enquête maakte deel uit van het onderzoek. Meer dan 1.300 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. In het onderzoek is ook een vergelijking gemaakt met een aantal vergelijkbare gemeenten in Nederland.

Op basis van de onderzoeksrapportage heeft de Rekenkamer tien aanbevelingen geformuleerd. De reactie hierop van het college van Burgemeester en Wethouders heeft niet geleid tot aanpassing van de bevindingen. Voor inhoudelijke informatie over het onderzoek en de conclusies wordt verwezen naar de rapportage van het onderzoeksbureau en de (separate) aanbevelingen van de Rekenkamer.