VWS steunt domeinoverstijgend samenwerken in Groningen

Veur mekoar en mit mekoar in Grunn

Zorgen dat mensen met een hulpvraag zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven in hun vertrouwde omgeving. Met hulp van hun naasten, vrijwilligers én zonodig aangevuld met professionele hulp die domeinoverstijgend samenwerken rond de inwoner. Dat is het streven van het project ‘Veur mekoar en mit mekoar’, een samenwerking tussen de Groninger Dorpen, 17 zorgaanbieders in Groningen, de gemeenten Westerkwartier, Groningen, Midden-Groningen en Eemsdelta, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis. De subsidieaanvraag die bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ingediend voor deze domeinoverstijgende samenwerking is afgelopen week goedgekeurd. Ook in Drenthe, waar al langer domeinoverstijgend wordt samengewerkt is de aanvraag toegekend. Dit betekent dat de samenwerking tussen inwonersinitiatieven en zorgaanbieders een flinke stap verder komt.

Sinds 2016 is in Drenthe begonnen met Domein Overstijgende Samenwerking Hollandscheveld (kortweg DOS), samen met experimenten in Ede en Dongen onderdeel van het landelijk traject “Waardigheid en Trots” vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de provincie Groningen willen we voortbouwen op deze positieve ervaringen en starten daarom in 2023 op 10 plaatsen in de regio Groningen met domeinoverstijgend samenwerken met inwoners in wijken en dorpen, en binnen de zorgketen.

Wat betekent domeinoverstijgende samenwerking? Het zorgstelsel in Nederland is ingericht in een aantal domeinen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Roeli Mossel (directeur-bestuurder NNCZ), namens de zorgorganisaties: “We zien dat door domeinoverstijgend samenwerken en door verbinding te hebben met onderlinge inzet tussen inwoners in een gemeenschap, we beter aansluiten bij mensen met een hulpvraag. Door de regelruimte ontstaat er ruimte om tot nieuwe arrangementen van dienstverlening te komen door professionals. De kaders van de verschillende regelingen binnen de wetten die zorg financieren mogen losgelaten worden”.

De basis voor domeinoverstijgende samenwerking ligt bij inwoners en gemeenschappen, waar inwoners zelf initiatief nemen om vorm te geven aan prettig samenleven en van betekenis te zijn voor elkaar. Deze informele zorg draagt eraan bij dat er minder formele zorg, zoals begeleiding en/of wijkverpleging, nodig is. In veel gevallen kan verhuizing naar een verpleeghuis of een andere woonvorm worden voorkomen of uitgesteld. Er is de afgelopen jaren met ondersteuning van de Groninger Dorpen een netwerk van ‘Zorgzame Dorpen’ tot stand gebracht, waarin verschillende vormen van bewonersinitiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning van elkaar kunnen leren.

Wethouder Bert Nederveen van gemeente Westerkwartier: “De zorg in Nederland is wel erg ingewikkeld geworden. Door domein-overstijgend samen te werken gaan we terug naar waar het om gaat: inwoners ondersteuning en passende zorg bieden in hun eigen omgeving zonder ingewikkelde manier van werken.”

Nieuwe invulling geven aan de zorg veur mekoar en mit mekoarWe willen investeren in zorgzame gemeenschappen, zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en professionele zorg minder nodig is. Door domeinoverstijgend samen te werken, geven we gezamenlijk een nieuwe invulling aan de zorg veur mekoar en mit mekoar. Hierbij stellen we als eerste de vraag aan gemeenschappen hoe zij willen samenleven en “zorg voor elkaar” ingericht willen hebben. Dit kan in de toekomst leiden tot:

  • één plek waar inwoners terecht kunnen voor alle vormen van zorg en hulp; 
  • één vaste professional die bij de inwoner over de vloer komt en samen met de inwoner vaststelt welke zorg en ondersteuning nodig is; 
  • nieuwe vormen van dienstverlening.