P E R S B E R I C H T

Ten Boer, 20 oktober 2023

Startsubsidie Lokale Energie voor Grootegast, Bourtange en de Hunze/van Starkenborgh

De dorpen Grootegast en Bourtange hebben de afgelopen periode startsubsidie ontvangen. Ook het Energieteam de Hunze/van Starkenborgh welke in de gelijknamige wijken van de stad actief is mocht op een bijdrage rekenen. Dankzij het Programma Energieparticipatie kunnen met de startsubsidie opstartkosten worden betaald.

Energiegroep Grootegast

Een groep van zo’n 16 inwoners, ondernemers en maatschappelijke voorzieningen start in Grootegast een energiecoöperatie met als doel om lokaal opgewekte energie ook lokaal te gebruiken.  Lokale bakker Weit Hamersma is één van de initiatiefnemers: “Op meerdere plekken in het land wordt gezocht naar modellen om onderling lokaal geproduceerde energie uit te wisselen. Hiervoor zijn meerdere modellen in de maak.” De initiatiefnemers uit Grootegast hebben bijvoorbeeld kennis gemaakt met een initiatief in Roosendaal (Noord-Brabant) waar op het bedrijventerrein Majoppeveld samen met ZLTO een coöperatief handelsplatform is ingericht.

“De coöperatie zal straks open staan voor alle inwoners/ondernemers in de omgeving van Grootegast” aldus Hamersma. De startsubsidie wordt gebruikt voor de notariskosten, het maken van flyers en een website en het ontwikkelen van een businesscase van een zonnedak. Begin november wordt de coöperatie officieel gepresenteerd en wordt de naam bekend gemaakt.

Duurzaam Bourtange

In Bourtange is een werkgroep gestart die onderzoek doet naar de verduurzamingmogelijkheden binnen het beschermd dorpsgezicht van de vesting Bourtange, met een focus op de opwek van energie. De werkgroep bestaat uit bewoners, de Stichting Vesting Bourtange en een adviseur vanuit energie-coöperatie STUW (Stroom uit Westerwolde).

Hendri Meendering van Stichting Vesting Bourtange vertelt dat tot op heden veel tijd is besteed aan een analyse van gebouwen en energieverbruik. “Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht om energie op te wekken. Zo is er onder andere gekeken naar een gecombineerd gebruik van een parkeerveld voor de opwek van zonne-energie en zijn er werkbezoeken gebracht aan projecten op het gebied van aard- en bodemwarmte, maar ook wordt er gekeken naar warmte-koude opwek vanuit het grachtensysteem rond de Vesting voor het koelen en verwarmen van woningen.”

Naast opwek wordt er ook gekeken naar opslag om de netcapaciteit te optimaliseren. Er zijn nog geen concrete besluiten genomen, binnenkort worden de bewoners van de vesting geïnformeerd over de diverse mogelijkheden en de te nemen vervolgstappen. Hendri: “Wordt er bijvoorbeeld gekozen voor een zonnepark, dan zal dit in een vorm worden gegoten waarbij ook bewoners van buiten de vesting kunnen profiteren.”

Energieteam de Hunze/van Starkenborgh

Het energieteam de Hunze/van Starkenborgh heeft een andere aanpak. In plaats van zich te richten op opwek van duurzame energie gaan ze voor isoleren en het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen.

Initiatiefnemer Peter Altena: “We willen bewoners in onze wijk enthousiast maken over de mogelijkheden om in je eigen huis of samen met je buren / straat energiebesparende maatregelen te nemen.” De startsubsidie wordt gebruikt voor communicatiemateriaal en een onderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden van meerdere (typen) woningen. “Door gezamenlijk in te kopen kunnen we besparen op de kosten. Dit kan gaan om isolatiemateriaal, maar ook zonnepanelen of (hybride) warmtepompen. En door samen te werken ontstaat er ook meer sociale cohesie in de wijk” aldus Peter.

Ook aan de slag met lokale energie in jouw dorp?

Ben jij nou ook net een nieuw energie-initiatief gestart, of wil je deze gaan starten met je buurt of dorp? Tot en met 31 december 2023 is de startsubsidie nog beschikbaar! Neem gerust contact op met Sjouke of Merijn om te kijken of je in aanmerking komt. Meer informatie vind je op www.startsubsidielokaleenergie.nl.

Programma Energieparticipatie

Het budget van de Startsubsidie Lokale Energie komt uit het Programma Energieparticipatie. Nationaal Programma Groningenheeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om het Programma Energieparticipatie uit te voeren. Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power.