Puzzel De Keuvelaar

De puzzel in De Keuvelaar van juni 2023 is een rondedans. Klik hier om de puzzel als PDF te openen.

Rond elk getal in het diagram moet een vierletterig woord met de klok mee worden ingevuld. Het eerste woord begint boven het cijfer 1. Bij juiste invulling vormen de letters in de bovenste en onderste rij een woord.

U kunt de oplossing inleveren tot en met 16 september 2023 bij één van de redactieleden of per mail keuvelaar@live.nl. Graag inclusief adresgegevens. 

De winnaar of winnares krijgt een VVV-cadeaubon ter waarde van € 10,00.