Opening vernieuwde dierenweide Opende door dorpswethouder

Op vrijdagmiddag 11 maart 2022 heeft dorpswethouder Geertje Dijkstra-Jacobi de vernieuwde dierenweide geopend. Zij deed dit samen met enkele vrijwilligers van de Stichting Dierenweide Opende.

Opknappen dierenweide
Eind 2019 heeft Stichting Dierenweide Opende de Gemeente gevraagd samen te kijken naar mogelijkheden de dierenweide te vernieuwen. Het ging om vernieuwing van het hekwerk, de bankjes, het dierenverblijf en het trapveld. De vrijwilligers van de stichting wilden het opknappen van de dierenweide samen met de Gemeente uitvoeren.

(Zelf)werkzaamheden
De vrijwilligers hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken. Ze hebben onder meer het oude hekwerk verwijderd en een tijdelijk hekwerk geplaatst. Daarnaast hebben ze geholpen bij de sloop van het oude en de bouw van het nieuwe dierenverblijf. Ook hebben ze geholpen bij de aanleg van de bestrating. De komende tijd gaat de gemeente nog aan de slag met de afronding. Die bestaat onder meer uit het inrichten van het trapveld en het vervangen van bielzen langs het schelpenpad. Ook worden de zitbankjes rond de dierenweide nog opgeknapt of vervangen. De kosten voor het nieuwe hekwerk en het nieuwe dierenverblijf zijn voor de gemeente. Daarnaast hebben het dorp en de stichting ook financieel bijgedragen aan de vernieuwing van de dierenweide.

Dorpswethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “De dierenweide ligt er nu weer prachtig bij. Met dank aan de stichting en de vrijwilligers, die een deel van het werk zelf hebben gedaan. De inwoners van Opende en omgeving hebben er weer een mooie plek bij om elkaar te ontmoeten. Jong en oud kunnen genieten van de vernieuwde dierenweide.”

NL-Doet
Naast bovenstaande openingshandeling zijn op 12 maart 2022 de handen weer uit de mouwen gestoken tijdens NL-Doet. Op deze dag is het hok ontmest en voorzien van een nieuwe laag stro, zijn de hokken geverfd en is er een begin gemaakt met het plaatsen van een hek waardoor we de beesten makkelijker kunnen vangen en af kunnen scheiden.

Kleine hok wordt voorzien van nieuw dak
Naast dat het grote hok de nieuwe trekpleister van de dierenweide is geworden hebben we als bestuur besloten om het kleine hok in dezelfde staat te brengen. Hiervoor dient het dak vervangen te worden. Houtbouw Terpstra gaat hier in de komende tijd mee aan de slag.

Overig nieuws bestuur Dierenweide
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering is er door het bestuur verkend welke nieuwe dieren we wel eens in onze weide zouden willen zien. Blijf onze facebook en De Keuvelaar volgen voor updates! Daarnaast is Thijs de Jong benoemd tot erelid van de dierenweide. 

Hooi
Van diverse gulle gevers heeft de weide in de afgelopen maanden hooi ontvangen, maar er kan altijd bij. Wil jij ons ons helpen/steunen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden en we regelen het!

Nadat al de (nieuwbouw)werkzaamheden achter de rug zijn hopen we met een openingsfeestje voor het gehele dorp te komen!

Wil je ons ook financieel ondersteunen? Dat mag en kan via een financiële bijdrage op bankrekeningnummer: NL 55 RABO 0323 7357 89 tnv Dier- en Speelweide Opende.

In de afgelopen maanden zijn al veel bijdragen van betrokken Peenders ontvangen. Dank hiervoor. Mede hierdoor kunnen alle plannen verwezenlijkt worden. Uiteraard zullen we in het najaar ook weer bij jullie langs de deur gaan voor de jaarlijkse donateursronde.

Namens het bestuur van de dierenweide,

Martin Reuver, Thijs de Jong, Lubbe Klaver, Ella Frankena en Rudie van Houten