Ondertekening overeenkomst ontwikkeling Knarrenhof in Marum

Gemeente Westerkwartier heeft de overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van de Knarrenhof in Marum. Maandag 30 januari 2023 vond de ondertekening plaats door wethouder Woningbouw Hans Haze en Peter Prak van Knarrenhof®. Een aantal leden van de initiatiefgroep Knarrenhof was daarbij aanwezig. In de overeenkomst staan afspraken over de ontwikkeling van 22 levensloopbestendige (senioren) woningen en 6 tiny houses (kleine huisjes). Deze komen op de plek van de voormalige obs De Bron aan de Molenstraat 30a. Een mooie en unieke locatie midden in het centrum van Marum en vlakbij de voorzieningen.

Initiatief KnarrenhofIn het najaar van 2019 heeft Stichting Knarrenhof, op verzoek van initiatiefgroep Knarrenhof Westerkwartier, contact gezocht met de gemeente. De stichting wilde onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het bouwen van een Knarrenhof® op de plek van obs De Bron. De gemeente heeft hier positief op gereageerd. Begin 2020 is een stedenbouwkundige verkenning van de locatie gemaakt en gedeeld met de stichting. In maart 2020 heeft de stichting een informatieavond georganiseerd. Hier kwamen ongeveer 200 belangstellenden op af. Deze avond markeert de start van de ontwikkeling. In de periode daarna heeft de stichting meerdere enquêtes uitgezet. Ook heeft ze nog meerdere bijeenkomsten gehouden om de werkelijke behoefte te peilen en de wensen van de toekomstig bewoners te verzamelen. 

Voorkeur
In oktober 2021 hebben geïnteresseerden hun voorkeur voor een model uitgesproken via een enquête. Daarbij is het model met 22 senioren woningen en maximaal 6 tiny houses als voorkeur naar voren gekomen. Dit model is verder uitgewerkt. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om de entree van het gebied aan de Molenstraat in Marum te verbeteren. In overleg met omwonenden is hier een passende oplossing voor gevonden.

ProcedureOm de bouw mogelijk te maken is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerp ligt vanaf 6 februari 2023 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen mensen hun zienswijze inleveren. Daarna gaat het bestemmingsplan naar de raad, die het plan dan in principe vaststelt. Na de vaststelling ligt het plan weer zes weken ter inzage en kunnen mensen hier beroep tegen instellen. Afhankelijk van de procedure begint de bouw waarschijnlijk op zijn vroegst begin 2024. De voorbereidende werkzaamheden zoals sloop en bouwrijp maken starten, als de procedure volgens planning verloopt, al eind 2023.

Inloopbijeenkomst
Vooruitlopend op deze procedure organiseert de gemeente samen met Knarrenhof® een inloopbijeenkomst. Deze is woensdag 1 februari van 16.30 - 18.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Kruisweg 30 in Marum.

Wethouder Hans Haze: De bouw van deze seniorenwoningen en tiny houses op deze vitale plek in het centrum van Marum voorziet duidelijk in een behoefte. Knarrenhof® is een breed gedragen initiatief, dat bijdraagt aan een gevarieerd woningaanbod in onze gemeente. Ik wil de partijen die dit mogelijk maken dan ook complimenteren. Dit plan past in de ambitie van het college om voor doelgroepen te bouwen.”