Feestelijke start nieuw contract zorgaanbieders in de gemeente Westerkwartier

Na een periode van intensieve voorbereiding start op woensdag 1 maart 2023 het nieuwe contract van twee zorgaanbieders in het Westerkwartier. Daarom vindt er een feestelijke start plaats.

Wethouder Bert Nederveen over de samenwerking
“Als gemeente vinden we het belangrijk om een langdurige, bestendige samenwerkingsrelatie aan te gaan. We willen stabiliteit bieden aan onze inwoners en daarmee voorkomen dat er te veel wisselingen zijn”

Contract
De gemeente Westerkwartier heeft met twee zorgaanbieders een nieuw WMO- contract afgesloten. Vanaf 1 maart 2023 verlenen MIEP en De Nieuwe Zorg Thuis zowel Hulp bij het Huishouden (inwoners vanaf 18 jaar) als een samenhangend aanbod voor ouderen vanaf 75 jaar (individuele begeleiding, dagbesteding, vervoer, respijtzorg/logeren). 

Werkgebied
MIEP verleent de zorg in de gebieden Leek, Marum en Zuidhorn (inclusief de voormalige gemeente Ezinge). De Nieuwe Zorg Thuis verleent zorg in het gebied Grootegast en als onderaannemer van MIEP in het gebied Zuidhorn.

Vernieuwende werkwijze
In de opdracht heeft de gemeente opgenomen dat MIEP en De Nieuwe Zorg Thuis ideeën uitwerken om een toekomstbestendige zorg en ondersteuning te organiseren. In de wijze van bekostiging is hier rekening mee gehouden. Tegelijkertijd moet de ondersteuning en de kwaliteit daarvan voor de meest kwetsbare inwoners gewaarborgd blijven. De ondersteuning is aanvullend op wat inwoners zelf of samen met hun netwerk kunnen organiseren. Door een toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om goed te kijken hoe we het zorgaanbod zo goed mogelijk kunnen verdelen.

Vertrouwen
De gemeente Westerkwartier, MIEP en De Nieuwe Zorg Thuis zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet. De afgelopen maanden hebben zij samengewerkt om de zorg voor alle inwoners die ondersteuning hebben om te zetten naar het nieuwe contract. Met als doel om te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners hun eigen vertrouwde hulp, begeleider of dagbestedingsplek konden behouden. Daar waar dat nodig, zal door MIEP en De Nieuwe Zorg Thuis worden gezorgd dat inwoners per uiterlijk 1 maart 2023 een nieuwe hulp, begeleider of plek krijgen.

Datum: woensdag 1 maart 2023
Tijd: 13.30 uur 
Locatie: In 't Holt Zuidhorn, Hoofdstraat 2, Zuidhorn