Landgoed Nienoord verduurzaamt met 900 zonnepanelen

Op Landgoed Nienoord wordt hard gewerkt om de gebouwen te verduurzamen. Er komen in totaal 900 zonnepanelen op het landgoed te liggen, verspreid over zeven grote daken. De gemeente Westerkwartier werkt hier samen met het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord, Stichting Landgoed Nienoord, IJsvereniging Leek en coöperatie GOED.  

We willen het energieverbruik van de gebruikers van het landgoed verlagen 
Door samen zonnepanelen in te kopen, profiteren de partijen van schaalvoordeel. Wethouder Duurzaamheid Bé Schollema kwam vandaag kijken op de bouwplaats: “Als alle zonnepanelen straks werken, betekent dit een flinke verlichting in energielasten voor alle partijen op het landgoed. Op enkele daken zijn zelfs nog extra panelen geplaatst. Met de inkomsten van de extra stroom kunnen Stichting Landgoed Nienoord en het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord de rest van de gebouwen verduurzamen.” 

De zonnepanelen komen op zeven daken 
Ze liggen al op de daken van Nino’s Speelparadijs, IJsvereniging Leek, en nog drie dienstgebouwen. Op de daken van het Infocentrum Nienoord en het depotgebouw van het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord wordt hard gewerkt om de werkzaamheden af te ronden. Dit is ook nodig, want vóór het broedseizoen moeten alle panelen op de daken liggen.  

We verwachten de zonnepanelen in juni in gebruik te nemen 
Tot die tijd zijn de installateurs nog druk bezig de zonnepanelen aan te sluiten. Gemeente Westerkwartier streeft ernaar om met ondernemers en organisaties tot 2030 elk jaar twintig tot dertig grote daken van zonnepanelen te voorzien. Dit staat in het collegeuitvoeringsprogramma. De verduurzaming van Nienoord draagt hieraan bij.