De gemeenteraad van de Gemeente Westerkwartier heeft woensdag 25 januari 2023 unaniem een motie aangenomen, zie bestand. 
 
Het college krijgt de opdracht om een buslijn Kollum - Drachten te onderzoeken met ook een halte in Opende. Op die manier kunnen toeristen daar gebruik van maken als ook scholieren die in Drachten op school zitten. Ook de Provinciale Staten van zowel Groningen als Fryslân hebben een dergelijke motie ingediend waardoor er een breed draagvlak is.
 
Een en ander zal niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden want een dergelijk traject is geen onderdeel van lopende contracten. Echter mits het onderzoek goed uitpakt dan kan deze buslijn op termijn wel degelijk gerealiseerd worden.