Muziekvereniging 'Orpheus'

Dat Opende een muzikaal dorp is dat is bijna bij iedereen wel bekend nu Muziekvereniging ‘Crescendo’ 100 bestaat. Crescendo is opgericht in 1922. Toen Crescendo werd opgericht was er al een Muziekkorps in Opende dat hete ‘Orpheus’. Deze Muziekvereniging is rond 1890 – 1900 ontstaan in Opende Oost. De eerste dirigent was meester Mensema, hoofd van de school. Na meester Mensema werd Jouke Spoelstra uit Rottevalle de dirigent. In 1919 werd Evert v/d Berg de dirigent van ‘Orpheus’. Tot en met 1940 is ‘Orpheus’ een Muziekvereniging geweest in Opende. Daarna is de vereniging in Noordwijk verder gegaan. In de Tweede Wereldoorlog is Muziekvereniging ‘Orpheus’ ter ziele gegaan.

Afbeelding: Bloemencorso met muziek van Muziekvereniging ‘Orpheus’. De meneer met de dikke trom op de rug is vermoedelijk Tije de Jong. De meneer die erachter loopt en op de trom slaat is vermoedelijk Pieter Postmus uit Kornhorn.

Muziekvereniging ‘Orpheus’ I 1929

In De Keuvelaar van oktober 2022 hebben wij u kennis laten maken met Muziekvereniging ‘Orpheus’. Wij als redactie wisten niet van het bestaan van deze muziekvereniging, gelukkig meneer Wietze Buma wel. Onderstaande foto is ook in zijn bezit, wie de muzikanten zijn weet hij bijna volledig. Is er iemand die de namen van de twee onbekende muzikanten weet? We horen het graag van u.

Van links naar rechts: Jannes de Vries, Wietze Bron, Pieter Dalmolen, ?, Jetse Dijkstra, Wolter Nijboer, Meine Alserda, Kees Eilander, ? en Bindert Wouda.

Muziekkonkoursfoto omstreeks 1930-1932

Muziekkonkoursfoto omstreeks 1930 - 1932 te Leek, van het corps 'Orpheus' uit Opende.

Achterste rij v.l.n.r.: W. Wouda, J. Douma, H. Bekkema, G. Dousma,
J. Dijkstra, J. Kats, H. Bekkema, I. Hofstee en L. Dalmolen
Middelste rij v.l.n.r.: B. Wouda, P. Douwsma, J. Schuurman, Evert v.d. Berg (vert. directeur), E. Hofstee, H. Kats en W. Bron
Voorste rij v.l.n.r.: J. v.d. Berg en mejuffrouw Ietje Woudstra

Muziekvereniging 'Orpheus' lid van de landelijke muziekbond in 1921

Muziekvereniging 'Orpheus' is ± 1890 begonnen met muziek te maken in Opende -Oost. De repetitieavonden waren in de oude school. Misschien wel, in wat nu de woonkamer is, van Gerk en Anneke. De eerste dirigent was meester Mensema, hoofd van de school. Na meester Mensema  werd Jouke Spoelstra uit Rottevalle de dirigent. In 1919 werd Evert v/d Berg de dirigent van 'Orpheus'.

Evert v/d. Berg wou als dirigent meer en wilde graag dat 'Orpheus' lid werd van de Landelijke Muziekbond. Dit gebeurde in 1921. Toen werd muziekvereniging 'Orpheus' een officiële club die ook naar landelijke muziek concoursen mocht.

Ik heb nog een krantenknipsel met de volgende tekst: 

Opende -  Op het J.L. Zondag te Zaandam gehouden Muziekconcours waaraan door verschillende corpsen uit ’t gehele land werd deelgenomen wist ons muziekcorps 'Orpheus' onder leiding van hare eminent en directeur de heer E.v.d.Berg, met  346 p. een eerste prijs te behalen in de afd. consert wedstrijd. In de marchwedstrijd wist ze de tweede prijs te bemachtigen. Een mooie prestatie voor 'Orpheus'.

 Wanneer dit concours is geweest is bij Wietze Buma niet bekend.

Muziekvereniging 'Orpheus' 1934-1

Achterste rij v.l.n.r.: Willem Wouda (kleine trom) - Wally Boetje - Harm Bekkema - ???? - Vaandeldrager Hendrik Kloosterman – Hielke Kats – Job Boetje

Derde rij v.l.n.r.: Pieter( Hepke) Buma – Lo Dalmolen – Gabe Dousma – Lien Hofstee – Eelze Hofstee - Jappie Douma (dikke trom)

Tweede rij v.l.n.r.: ???? – Willem v. Houten – Wietze Bron – dirigent Evert van der Berg – Iepe Hofstee – Bindert Wouda – Jappie Kats

Voorste rij v.l.n.r.: Lien v. Houten – Jochum v.d. Berg (zoon van de dirigent) - Ietje Woudstra

Het vaandel van Muziekvereniging 'Orpheus' is gemaakt door mevrouw Roelfke Hofstee - Noord.

Muziekvereniging ‘Orpheus’ 1934-2

Tevens in De Keuvelaar van maart 2023

Mijn vader, Pieter Hepkes Buma, had zich ook aangemeld in 1934 als muzikant. Hij was pas 14 jaar. Begin 1935 werd de dirigent Evert van der Berg ziek en meester Toonstra uit Noordwijk werd zijn vervanger. Er zaten ook muzikanten uit Noordwijk in ‘Orpheus’ en die vonden dat meester Toonstra toch een beter dirigent was dan Evert van der Berg.

Evert van der Berg melde zich, half 1935 weer als een gezond man bij het korps om het stokje weer over te nemen van meester Toonstra. De muzikanten uit Noordwijk wilden dat meester Toonstra dirigent beleef en de muikanten uit Opende wilden Evert van der Berg weer als dirigent. Dit werd ruzie in het korps. De muzikanten gingen met elkaar op de vuist en sloegen elkaar met de instrumenten om de oren in het schoolgebouw. Het korps viel uit elkaar in twee groepen. Evert van der Berg is woest naar huis gegaan en heeft alles wat met ‘Orpheus’ te maken had kapot geslagen en weggegooid. Hij had een grote foto van ‘Orpheus’ boven de deur naar de kamer hangen, maar deze heeft het ook niet overleeft. Evert van der Berg zijn dochter heeft van mij weer een foto gekregen van 1934. Op deze foto stond ook haar broer Jochum, die op jonge leeftijd is overleden.

Wordt vervolgd, Wietze Buma

Foto ‘Orpheus’ 1934-2

Op de foto staan:

Achterste rij staand v.l.n.r.: Lo Dalmolen, Willem Wouda, Harm Bekkema, Kielke Kits, dirigent Evert van der Berg, Pieter (Hepkes) Buma, Eelze Hofstee en Jappie Kats

Zittend v.l.n.r.: Iepe Hofstee, Lien Hoftee, Lien van Houten, Ietsje Woudstra en Wietze Bron

Liggend v.l.n.r.: Willem van Houten en Jochum van der Berg

Muziekvereniging ‘Orpheus’

Het vervolg op het artikel van De Keuvelaar van maart 2023

Op de avond, dat er ruzie uitbrak, formeerde zich een groepje muzikanten die voorstander waren van dirigent Evert van der Berg. Dit gebeurde op de viersprong, voor de pastorie in ’t Oost, Provincialeweg, Hoflaan, Openderweg onder de mooie ijzeren lantarenpaal. De personen waren: Bindert Wouda, Pieter (Hepkes) Buma en Sjoeke Wouda.

Foto met de lantaarnpaal waar uit vriendschap de 
muziekvereniging 'Uit Vriendschap' is ontstaan

Uit vriendschap ontstond er een nieuwe muziekclub, want zoals het nu ging kon het niet meer. Maar ja, ze hadden wel wat problemen want ze hadden geen instrumenten, geen muziekstukken, geen oefenruimte, alles moest er weer nieuw komen.

Pieter Poppinga gaf ƒ 800,00 om instrumenten en muziek te kopen. De repetities werden gehouden in de schuur van mijn opa Hepke Buma aan de Openderweg D-422. Later Openderweg 15 en nu Openderweg 7. De dirigent is geworden Evert van der Berg. De vereniging was uit vriendschap ontstaan en kreeg de naam ‘Uit Vriendschap’.

De boerderij van Hepke Buma waar 'Uit Vriendschap' 
in 1935 is begonnen met muziek maken

Dit alles is gebeurd om en nabij september 1935. Het eerste bestuur bestond toen uit: voorzitter Jan A. Postmus, secretaris Sjoerd van der Heide en penningmeester Pieter Buma. Ik heb nog een origineel huishoudelijk regelement boekje gekregen van Jan Heidsma waarin staat geschreven dat de vereniging is opgericht ongeveer september 1935. Het huishoudelijk regelement is op de ledenvergadering in december 1936 goedgekeurd. In 1936 is ook het Vrijzinnig Gebouw gebouwd en had ‘Uit Vriendschap’ weer een oefenruimte.

Toen het Vrijzinnig Gebouw klaar was in 1936 is 'Uit Vriendschap'
hier verder gegaan met muziek maken tot heden

Wordt vervolgd, Wietze Buma