Fotokaarten Gereformeerde School Opende

In De Keuvelaars van jaargang 46 hebben wij iedere maand twee fotokaarten getoond. De fotokaarten zijn beschikbaar gesteld door Georg Lutter, belangstellende(n) en/of familieleden kunnen contact opnemen via het contactformulier op deze website voor het verkrijgen van een kaart. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Alle foto's worden op deze pagina nogmaals getoond, tevens staat erbij vermeld of de foto nog aanwezig is.

Foto 1

Meester Posthuma en Grietje Tjoelker, Grietje is een dochter van Meindert Tjoelker en Martje Wieringa, Grietje is geboren op 9 maart 1943. Waar het gezin woonde destijds, is niet bekend. 

Deze fotokaart is nog in ons bezit.

Foto 2

Marten en Johannes van der Meer, kinderen van Hessel van der Meer en Kornelia Pieters. Marten is geboren op 17 januari 1946 en Johannes op 29 maart 1942. Het gezin woonde destijds op de Provincialeweg 53.

Deze fotokaart is nog in ons bezit.

Foto 3

Van de foto's zijn destijds postkaarten gemaaakt, waarschijnlijk werden deze verkocht bij de winkel van de familie Koops aan de Provincialeweg.

Foto 4

Jitske, Roelof en Tjeerd Henstra, kinderen van Johannes Henstra en Sijke Terluin. Jitske is geboren op 16 april 1944, Tjeerd is geboren op 16 augustus 1945 en Roelof op 20 oktober 1949. Waar het gezin destijds woonde is niet bekend.

Deze fotokaart is opgehaald door Roel(of) Henstra.

Foto 5

Gerrit en Roelof Hofstede, kinderen van Ebbel Hofstede en Ebeltje Terpstra. Gerrit is geboren op 24 juni 1944 en Roelof op 26 december 1945. Gerrit is inmiddels overleden, op 30 juni 2009. Het gezin woonde op de Kolonieweg 10.

Deze fotokaart is opgehaald door Thijs Hofstede, op de fotokaart staan zijn broers Gerrit & Roelof afgebeeld.

Foto 6

Tjeerd, Janke, Enne, Wiepkje en Trijntje Henstra, kinderen van Libbe Henstra en Fokkelina van Loo. Tjeerd is geboren op 13 maart 1941, Janke is geboren op 22 oktober 1942, Trijntje is geboren op 30 juli 1944, Enne is geboren op 18 mei 1946 en Wiepkje op 4 mei 1949. Het gezin woonde op de Provincialeweg 65.

Deze fotokaart is opgehaald door Tjeerd Henstra.

Foto 7

Froukje Lindeboom (links) en Trijntje Iepema (rechts). Van deze dames zijn alleen de geboortedata bekend. Froukje is geboren op 31 juli 1940 en Trijntje op 3 april 1940.

Deze fotokaart is nog ons bezit.

Foto 8

Geale, Sjirk, Catharina, Romke en Anna Postma, kinderen van Roel Postma en Aukje van der Veen. Sjirk is geboren op 21 januari 1940, Geale is geboren op 10 november 1942, tweeling Catharina en Anna zijn geboren op 6 februari 1945 en Romke is geboren op 16 november 1946. Het gezin woonde op de Kaleweg 7.

Deze foto is opgehaald door Emmy Borger.

Foto 9

Geeske, Martje, Hendrik en Renskje de Boer, kinderen van Lubbe de Boer en Wietske van der Ploeg. Martje is geboren op 5 januari 1942, Renskje is geboren op 13 maart 1944, Geeske is geboren op 15 april 1946 en Hendrik is geboren op 2 juli 1949. Het gezin woonde op de Bosweg 17.

Deze fotokaart is nog in ons bezit.

Foto 10

Marie Elizabeth Voorjans (Van der Sluis) en juf Visscher.
Marie Elizabeth is geboren op 7 september 1946.

Deze fotokaart is nog in ons bezit.

Foto 11

Lammert en Renskje van der Sluis, kinderen van Lammert van der Sluis en Anna de Haan. Lammert is geboren op 1 mei 1940 en Renskje is geboren op 4 februari 1939. Waar het gezin woonde is niet bekend.

Deze fotokaart is nog in ons bezit.

Foto 12

Jasper en Luitzen van Dekken, kinderen van Bareld van Dekken en Froukje Pool. Jasper is geboren op 8 augustus 1941 en Luitzen op 26 december 1942. Het gezin woonde destijds op de Provincialeweg 14.

Deze fotokaart is opgehaald door Luitzen van Dekken.

Foto 13

Trijntje, Sietse en Hendrik Pama, kinderen van Hendrik Pama en Rinskje van der Meer. Trijntje is geboren op 2 juni 1943, Sietse is geboren op 5 maart 1946 en Hendris op 21 februari 1941. Het gezin woonde destijds op Topweer 2.

Deze fotokaart is nog in ons bezit.

Foto 14

Gjalt Graansma, zoon van Haije Graansma en Lutske Kootstra. Gjalt is geboren op 11 februari 1945. Het gezin woonde destijds op de Drachtsterweg 23.

Deze fotokaart is nog in ons bezit.

Foto 15

Jan van der Velde, zoon van Hendrik van der Velde en Janke Neijenhuis. Jan is geboren op 29 april 1941. Het gezin woonde destijds op de Kaleweg 22.

Deze fotokaart is nog in ons bezit.

Foto 16

Jozef en Barteld van Kammen, zonen van Sjoerd van Kammen en Jantje Buitkamp. Jozef is geboren op 18 oktober 1942 en Barteld op 27 juli 1944. Het gezin woonde destijds aan de Drachtsterweg op nummer 12.

Deze fotokaart is gereserveerd voor mevrouw Grietje Tilman - Van Kammen.

Foto 17

Sjoerd van Eik, zoon van Poppe van Eik en Antje Wobbes. Sjoerd is geboren op 10 november 1942. Het gezin woonde destijds op de Postdijk 3.

Deze fotokaart is nog in ons bezit.

Foto 18

Sjoerd van Eik en Jozef van Kammen.

Deze fotokaart is nog in ons bezit.

Foto 19

Pieter, Hendrik en Sjoerd van der Veen, zonen van Wiggele van der Veen en Hinke Venema. Pieter is geboren op 1 juli 1940, Hendrik is geboren op 19 februari 1949 en Sjoerd op 24 oktober 1942. Waar het gezin woonde is niet bekend.

Deze fotokaart is opgehaald door Pieter van der Veen.

Foto 20

Harm en Grietje van der Hoek, kinderen van Auke van der Hoek en Jeltje Meijer. Harm en Grietje zijn beide geboren op 12 januari 1940. Waar het gezin destijds woonde is niet bekend.

Deze foto is opgehaald door Pieter van der Veen en bezorgd bij mevrouw Grietje van der Hoek.

Foto 21

Gjalt en Gosse van der Wal, zonen van Klaas van der Wal en Cornelia Postma. Gjalt is geboren op 13 oktober 1943 en Gosse op 25 maart 1945. Waar het gezin destijds woonde is niet bekend.

Deze fotokaart is opgehaald door Gosse van der Wal.