Uitvaartvereniging De Laatste Eer Opende

houdt op donderdag 18 april 2024 een ledenvergadering.

Aanvang 20.00 uur in het Vrijzinniggebouw, Provincialeweg 142 te Opende.

Agenda ledenvergadering:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen vorige vergadering
4. Jaarverslag 2023
5. Begroting 2024
6. Verbouwing: stand van zaken
7. Pauze
8. Bezoek aan aula

Mogelijkheid voor leden om te zien hoever de verbouwing is en hoe het eruit komt te zien.

9. Tarieven aula
10. Verkiezing bestuursleden
Vacature: Voorzitter, nog geen kandidaten
11. Vrijwilligers diverse functies
12. Rondvraag
13. Sluiting

Mogelijkheid tot napraten onder het genot van een hapje en drankje