icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

De Laatste Eer (2)

02-10-2020

Als reactie op het schrijven van 17 september en alle onrust, die is ontstaan in het dorp rondom de verkoop van de aula, willen wij als initiatiefnemers u graag op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.

Het bestuur, zoals dit tot voor kort bestond is bijna compleet opgestapt. De penningmeester is aangebleven. Zij heeft aangegeven dat ze zich graag wil blijven inzetten voor de vereniging. Ze heeft de financiële zaken uitstekend op orde en kennis van zaken, wat voor de voortgang een groot pluspunt is.

Er wordt achter de schermen keihard gewerkt door betrokkenen om een interim bestuur aan te stellen. Dit bestuur kan er voor zorgen dat de verenigingszaken gewoon door kunnen blijven gaan. Intussen wordt er naarstig gezocht naar kandidaten voor een nieuw vast bestuur, waarbij de leden hun voorkeur voor deze kandidaten aan kunnen geven. Tot die tijd zal het interim bestuur alle dagelijkse taken overnemen. We zitten nu in een lastig parket, omdat we i.v.m. de coronamaatregelen geen ledenvergadering kunnen organiseren. Toch zullen we ons uiterste best doen om zoveel mogelijk leden persoonlijk op de hoogte te brengen van de gang van zaken. Hiervoor vragen we wel uw geduld. Het kost nu eenmaal tijd om alles even goed op gang te brengen.

Voorlopig verandert er in elk geval niets voor de leden. Alles blijft eerst bij het oude. Zo ook de inzet van dragers, verzorgers en koffieschenkers. We hopen dat alle betrokkenen hun inzet en

medewerking willen blijven verlenen aan de vereniging.

Wij begrijpen dat de geruchten in het dorp het er niet beter op gemaakt hebben, maar vragen toch uw begrip om de zaken tot een goed einde te kunnen brengen. Wij hopen op uw vertrouwen. Het is nu zaak om de vereniging voor het dorp te behouden en daarbij hebben we uw hulp nodig.

Mocht u zich aan willen melden als bestuurslid of vrijwilliger, dan kan dat op onderstaand e-mail adres of telefoonnummer.

e-mail: delaatsteeeropende@gmail.com
Telefoon: 0594659996

Hopend op een goede afloop en vruchtbare samenwerking,

De initiatiefnemers en bestuur DLE.